Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til justisministeren

Datert: 23.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Når kan vi vente at Regjeringa fremjar eit lovforslag som gir for- brukarane eit effektivt rettsvern ved kjøp av fast eigedom?"


Les hele debatten