Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til justisministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Har møbelhandler Arvid Engen mottatt lønn eller vederlag for tjenester fra overvåkingspolitiet i perioden fra 1950 og fram til i dag?"


Les hele debatten