Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunalministeren

Datert: 30.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "En rekke kommuner, blant annet i Finnmark, har hatt en alvorlig svikt i skatteinngangen. Enkelte kommuner har en nominell reduksjon i skatte- inntektene på hele 12% i forhold til foregående år. De reduserte kvotene for torskefisket i 1990 kan føre til at skatteinngangen i mange kyst- kommuner også i 1990 blir langt lavere enn forutsatt i nasjonalbudsjettet.

Hva vil departementet gjøre for å motvirke skattesvikten i kommunene?"


Les hele debatten