Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til u-hjelpsministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av u-hjelpsminister Tom Eric Vraalsen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Ved utgangen av november 1989 var 147 700 personar registrert utan arbeid. Signal både frå Arbeidsmarkedsetaten og arbeidslivet viser at ein kan rekne med stigande arbeidsløysetal utover vinteren - særleg innanfor bygg og anlegg.

Vil kommunalministeren medverke til å framskuve vedtekne offentlege byggeprosjekt, få ned lånekøen i Husbanken med meir, for å motverke aukande arbeidsløyse og krise i bustadbygginga?"


Les hele debatten