Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til sosialministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge opplysninger fra Forsvarets Overkommando er Stavanger den havn i Norge som har flest anløp av atomdrevne og atomvåpensertifiserte fartøyer. Grunnlaget for aksept av disse anløp bygger på risikovurderinger som er 20-30 år gamle.

Vil sosialministeren sørge for at nye risiko- og konsekvensanalyser blir foretatt snarest?"


Les hele debatten