Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Er rundskriv I - 60/89 fra Sosialdepartementet slik å forstå at kommunene er sikret overføringer fra staten til å dekke utgifter i sin helhet også ved overtagelse av fylkeskommunale boliger innen HVPU?"


Les hele debatten