Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til næringsministeren

Datert: 01.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Bedriften Norsk Granitt Espevik A/S har søkt om etablering av et steinknuseverk på gårdsnr. 136, bruksnr. 1 i Tysvær kommune. Kommunestyret var meget positiv til etableringen fordi dette kunne skaffe nye, sårt tiltrengte arbeidsplasser, men fylkesmannen har likevel sagt nei.

Kan næringsministeren ta et initiativ til at saken om etablering av steinknuseverket snarest blir løst, slik at det kan skapes nye, sårt tiltrengte arbeidsplasser i dette området av Rogaland?"


Les hele debatten