Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til næringsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "I Oslo har byrådet som ledd i budsjettnedskjæringene blant annet foreslått å redusere tilbudet om teknisk fagutdanning kraftig, noe som vil svekke det tekniske miljøet og ramme industri og ingeniørutdanning.

Vil næringsministeren ta initiativ til å kartlegge de konsekvensene denne nedskjæringen vil få for rekrutteringen av nødvendig arbeidskraft til industrien?"


Les hele debatten