Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 04.12.1989
Fremsatt av: Tora Aasland (SV)
Besvart: 13.12.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Statens Plantevern anbefaler at epler som importeres fra USA må ligge i karantene på kjølelager i minst 60 dager på grunn av fare for spredning av amerikansk epleflue. Landbruksdepartementet går, ifølge Nationen av 22. november 1989, inn for stikkprøvekontroll i visse havner.

Vil landbruksministeren foreta en ny vurdering med henblikk på å innføre 60 dagers karantene av importerte epler fra USA på kjølelager?" (Tatt opp av repr. Tora Aasland Houg)


Les hele debatten