Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 07.12.1989
Fremsatt av: Bjarne Mørk-Eidem (A)
Besvart: 13.12.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Omsetningsrådet har gått inn for økt omsetningsavgift på kjøtt. Rådet har gått inn for økning også i Nord-Norge, trass i underdekning av kjøtt i landsdelen.

Vil landbruksministeren ta initiativ til å sette ned omsetningsavgifta i Nord-Norge, slik den forrige regjeringa gjorde?" (Tatt opp av repr. Bjarne Mørk Eidem)


Les hele debatten