Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Medfører det riktighet at elever ved Norwegian Aviation College i Bardufoss ikke får utdanningsstøtte i Statens lånekasse, og i så fall med hvilken begrunnelse?


Les hele debatten