Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til justisministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Den virksomhet scientologene driver i Norge har forårsaket at de er anmeldt til Oslo politikammer. Eidsivating statsadvokatembete har rettet flere henvendelser til Oslo politikammer om saken.

Hvilke synspunkter har justisministeren i denne forbindelse på det nåværende tidspunkt?"


Les hele debatten