Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Har man kunnet registrere noen virkninger etter gjennomføringen av Ot.prp. nr. 65 for 1987-88 Om lov om endringer i vegtrafikkloven - reaksjoner mot promillekjøring m.v.?"


Les hele debatten