Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 05.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Stikkprøver som Miljøstiftelsen Bellona har gjennomført, og som er publisert i Bellona Magasin nr. 2-89, viser at kadmiuminnholdet i 8 ulike matvarer ligger fra 3-14 ganger høyere enn de grenseverdier som WHO har foreslått.

Vil det fra Miljøverndepartementets side bli tatt initiativ til tiltak som reduserer det helse- og miljøproblem som kadmiuminnholdet i mat, jord og luft representerer?"


Les hele debatten