Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 06.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ifølge Finnmark Dagblad 4. desember 1989 framkommer det at Fiskeri- departementet har nekta å offentliggjøre en rekke dokumenter om hvordan myndighetene følger opp saken fra Altafjorden der seismiske undersøkelser trolig førte til 20 tonn død torsk i et oppddrettsanlegg.

Vil fiskeriministeren bidra til at disse dokumentene raskest mulig blir offentliggjort?"


Les hele debatten