Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til sosialministeren

Datert: 05.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Rikshospitalet har auka takstane for gjestepasienter med 37% på to år, siste året med 25%. Fylkeskommunene som nyttar Rikshospitalet som region- sjukehus har fått pålegg fra staten om ei budsjettauke på sine tjenester på 4%.

Meiner sosialministeren at det har vore ei utgiftsauke innafor sjuke- hussektoren som gjev grunnlag for ein avgiftsauke på 37% på to år?"


Les hele debatten