Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til næringsministeren

Datert: 05.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Stortinget vedtok 8. juni 1988 å samle all norsk skrapbasert stål- produksjon ved Norsk Jernverk i Mo i Rana, ved å legge ned slik produksjon ved Christiania Spigerverk i Oslo. Spigerverket ble vedtatt opprettholdt som juridisk enhet.

Kan næringsministeren bekrefte at utstyret til trådverksdelen ved Spigerverket ikke skal flyttes til Mo i Rana?"


Les hele debatten