Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 14.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "Gjennom pressen er det kommet fram at en organist i Den norske kirke nekter å spille i en human-etikers begravelse.

Kan en kommunalt ansatt organist selv velge hvilke begravelser vedkom- mende vil spille i?"


Les hele debatten