Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 04.01.1990
Fremsatt av: Wenche Cumming (SV)
Besvart: 10.01.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Britiske og norske myndigheter har innledet forhandlinger om en tosidig forsterkningsavtale som innebærer utplassering av flere britiske kampfly i Nord-Norge.

Hvordan kan forsvarsministeren forklare og forsvare behovet for ytter- ligere opptrapping av den militære aktiviteten i Nord-Norge i ei tid der det ellers i Europa satses på nedrustning og tillitskapende tiltak?" (tatt opp av Wenche Cumming)


Les hele debatten