Spørretimespørsmål fra Ernst Wroldsen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.12.1989
Spørsmålet er trukket tilbake

Ernst Wroldsen (A)

Spørsmål

Ernst Wroldsen (A): "Eik Lærerhøgskole fikk i 1989 sysselsettingsmidler slik at de kunne ta inn 79 ekstra studenter. Slik bevilgning er ikke gitt for 1990.

Vil statsråden foreta seg noe for å hindre at skolen ikke må redusere sitt studietilbud og studentantall?" (Trukket)


Les hele debatten