Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "I Hernesutvalgets innstilling foreslås det at de nåværende første- amanuenser skal få tittelen assosiert professor. Dagens tittel skaper problemer i utlandet der tittelen forbindes med håndlanger, hjelpesmann og vaktmesterassistent.

Vil departementet endre tittelen slik Hernesutvalget har foreslått?"


Les hele debatten