Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til miljøvernministeren

Datert: 15.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Forurensingen på Kola, spesielt i grenseområdene mellom Sovjet og Norge, er foruroliggende høy og medfører betydelige skader på vegetasjonen i begge landene. Dette skyldes store utslipp fra industrien i Nikel-området i Sovjet.

Med bakgrunn i større åpenhet i Sovjet og inngåtte avtaler landene imellom, hva vil statsråden konkret gjøre for å få redusert forurensingen?"


Les hele debatten