Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 05.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede mulighetene for hvordan det kan legges til rette for like drivstoffpriser over hele landet.

Mener arbeidsministeren at fri prisdannelse på bensin fremmer denne målsettinga?"


Les hele debatten