Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til kommunalministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Flyktninger og asylsøkere som har fått oppholdstillatelse her i landet blir ofte sittende lenge i mottak før de blir utplassert i en kommune. Denne tiden kunne vært benyttet til å bli nærmere kjent med samfunnet vårt og språket vårt, med sikte på en snarlig integrering. Å få være med på for- skjellig arbeid i kommunen vil være en god opplæring.

Vil kommunalministeren foreta seg noe slik at denne perioden kan bli nyttig for begge parter?"


Les hele debatten