Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Det har gjennom pressen kommet fram at Studentsamskipnadens barnehage- plasser vil få en gjennomsnittlig foreldrebetaling på 2 400 kroner som en følge av for lave statlige bevilgninger.

Mener statsråden det er mulig å finne fram til ordninger som gjør foreldrebetalingen lavere?"


Les hele debatten