Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 10.01.1990
Besvart: 17.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Fylkesmannen i Vestfold har 20. oktober 1989 gått imot en byggesøknad i Sandefjord kommune til tross for syv positive uttalelser fra folkevalgte organer og positiv innstilling fra en høringsrunde.

Finner statsråden at rettssikkerheten til den enkelte er skikkelig ivaretatt under nåværende klageordning, når et slikt administrativt vedtak kan fattes på tvers av samtlige, utbedte råd?"


Les hele debatten