Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til handelsministeren

Datert: 11.01.1990
Besvart på vegne av: Handelsministeren
Besvart: 17.01.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Episoden med malmbåten "K.S. Venture" har avdekket at vårt lov- og regelverk ikke er betryggende når det gjelder å forhindre forurensnings- ulykker til sjøs.

Hvilke endringer kan handelsministeren tenke seg å foreslå for å rette opp dette?"


Les hele debatten