Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til sosialministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Tilsynsutvalet i Molde har lagt ned sine verv i protest mot den eldreomsorga som blir ført i kommunen. Tilbodet for dei eldre i kommunane er blitt dårlegare etter at løyvingane frå staten er blitt reduserte. At no dei eldre misser timar til heimehjelp, at rehabilitering blir dårlegare, at alders- og sjukeheimar blir stengde, rammar dei eldre hardt.

Er dette i tråd med Regjeringa sin politikk?"


Les hele debatten