Spørretimespørsmål fra Asbjørn Bjørnset (SV) til næringsministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Asbjørn Bjørnset (SV)

Spørsmål

Asbjørn Bjørnset (SV): "Norsk Jern Holding har planar om å selje 40% av aksjane i Blikkvalse- verket til eit nederlandsk selskap med opsjon for eventuell overtaking av fleirtalet av aksjane seinare. Dei tilsette ved Blikkvalseverket fryktar at dette kan føre til at bedrifta blir selt i bitar og at arbeidsplassane kan gå tapt.

Vil næringsministeren ta initiativ til å sikre arbeidsplassane ved Blikkvalseverket for framtida?"


Les hele debatten