Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til næringsministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Nord-Norge er i en krise. Inntil nå har diskusjonen vesentlig dreiet seg om fiskerienes situasjon og mulige tiltak i den forbindelse.

Når vil næringsministeren fremme konkrete tiltak som bidrar til å redde nord-norsk næringsliv, herunder også fiskeindustrien?"


Les hele debatten