Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til næringsministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ifølge Statistisk sentralbyrås siste konjunkturbarometer vil hele 32% av industrilederne redusere sysselsettingen. De to siste år har omlag 40 000 arbeidsplasser i industrien forsvunnet.

Hva vil næringsministeren gjøre for å snu denne utviklingen og legge opp til en nasjonal industri-strategi?"


Les hele debatten