Spørretimespørsmål fra Bjørg Eikum Tang (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 16.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Bjørg Eikum Tang (Sp)

Spørsmål

Bjørg Eikum Tang (Sp): "Ei utgreiing frå Vestlandsforskning syner at kulturpolitikken er eit viktig verkemiddel for å oppnå viktige regional- og distriktspolitiske mål- settingar.

Vil statsråden sjå nærare på denne rapporten og vurdera den, til dømes i samband med statsbudsjettet for 1991?"


Les hele debatten