Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 17.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Utifra media kan en lese om antydninger om misligheter og direkte saksbehandlingsfeil vedrørende anskaffelse av 20 000 stk. bårer til en verdi av 13,5 mill. kroner til Hæren.

Kan forsvarsministeren forklare bakgrunnen for hvorfor Forsvarsdeparte- mentet grep inn i saken, og vil det med bakgrunn i dette, bli en ny åpen anbudsrunde i forbindelse med Forsvarets båreanskaffelse?"


Les hele debatten