Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 24.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "På bakgrunn av stor arbeidsløshet og mangel på arbeidsplasser, hvilke arbeidsoppgaver regner landbruksministeren det er mulig å utføre innen land- bruket, for eksempel utbedring/bygging av driftsbygninger, grøfting osv. som kan gi arbeidsplasser, og kan landbruksministeren tenke seg å foreslå igang- setting av slike tiltak?"


Les hele debatten