Spørretimespørsmål fra Kjell Erfjord (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Kjell Erfjord (KrF)

Spørsmål

Kjell Erfjord (KrF): "Ifølge avisen Vårt Land er bruk av kollektive transportmidler som buss og bane redusert det siste året, særlig i byområdene.

Hva skyldes denne reduksjonen, og har dette sammenheng med økte takster og reduksjon i tilbudet som følge av lavere bevilgninger til kollektiv- transporten, og hva vil statsråden gjøre for å endre denne utviklingen?"


Les hele debatten