Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 12.01.1990
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 24.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ludvig Nessas søknad om fri sakførsel i den avskjedssak staten har reist mot ham, ble den 13. juni 1989 avslått av Justisdepartementet.

Vil statsråden revurdere denne avgjørelsen?"


Les hele debatten