Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Stortinget ba for snart 2 år siden, i juni 1995, Regjeringen utrede mulighetene for å opprette tannlegestudium i Tromsø. Behovet for stabilitet i tannhelsetilbudet er minst like stort nå som for 2 år siden, og det er derfor voksende utålmodighet for hva Regjeringen vil foreslå.

Når kan man forvente at utredningen er ferdig, og at Regjeringen legger saken frem for Stortinget?


Les hele debatten