Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 24.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Hvilke tiltak innen miljøsektoren mener statsråden kan igangsettes for å løse viktige oppgaver og skape nye arbeidsplasser, og hvor stort vil behovet for bevilgninger være?"


Les hele debatten