Spørretimespørsmål fra Gunnar Skaug (A) til utenriksministeren

Datert: 25.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): "I Stortingets spørretime 24. januar 1990 sa utenriksministeren at statssekretæren i Utenriksdepartementet er feilsitert i uttalelser om at Norge nå skal trappe ned FN-engasjementet i Sør-Libanon "ut fra økonomiske hensyn".

Vil utenriksministeren fastholde dette, når det vitterlig foreligger uttalelser fra statssekretæren som har skapt uro og usikkerhet om norsk FN-engasjement?"


Les hele debatten