Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I 1989 har antall utførte aborter økt betydelig. Økningen har vært særlig stor siste halvår, på samme tid som arbeidsledigheten har økt sterkt.

Ser Regjeringen noen sammenheng mellom økningen av arbeidsledigheten og økningen i aborttallet, og vil Regjeringen i så fall fremme spesielle abort- forebyggende tiltak?"


Les hele debatten