Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 24.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "Man antar at 100 000 norske skolebarn er feilernærte på den måten at de ikke spiser skikkelig frokost eller har med seg skolemat.

Vil sosialministeren på denne bakgrunn ta opp tanken om et ordnet skolemåltid i offentlig regi i forbindelse med den bebudede stortingsmel- dingen om ernæringspolitikken?"


Les hele debatten