Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "En stortingsmelding om statspensjonene og samordningsreglene ble lovet både i 1988 og i 1989.

Når kommer denne stortingsmeldingen?"


Les hele debatten