Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Bydelsutvalget i Furuset bydel i Oslo vedtok 25. januar 1990 å legge ned 200 barnehageplasser.

Mener statsråden at dette er i samsvar med Stortingets behandling av St.meld. nr. 8 for 1987-88?"


Les hele debatten