Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Saken om bedriften Norsk Granitt Espevik A/S ble tatt opp i Stor- tingets spørretime 13. desember 1989. I svaret som her ble gitt kunne næringsministeren fortelle at Miljøverndepartementet var kontaktet og bedt om at saken fikk en rask behandling. Etter samtale med saksbehandler i Miljøverndepartementet 17. januar 1990 var saken ikke påbegynt.

Kan miljøvernministeren fortelle når et svar vil foreligge fra departementet?"


Les hele debatten