Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 23.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Bakterien furunkulose fører til alvorlege sjukdomar på både oppdretts- laks og vill laks. Bakterien furunkulose fører også til store miljøproblem. Universitetet i Tromsø driv forsking på denne bakterien, men manglar penger for å få fram vaksinen.

Vil statsråden vere pådrivar i kampen mot furunkulose, slik at forskingsmiljøet i Tromsø kan få auka midlar til dette viktige arbeidet?"


Les hele debatten