Spørretimespørsmål fra Gunnar Skaug (A) til kommunalministeren

Datert: 22.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): "En av intensjonene med den bebudede omlegging av finansiering av arbeidet med flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, er at det ikke skal skje en utgiftsoverføring fra staten til kommmunene.

Kan statsråden garantere at så ikke vil skje?"


Les hele debatten