Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til sosialministeren

Datert: 06.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): En gårdbruker har på grunn av arbeidsslitasje fått redusert sin arbeidsevne. Undersøkende lege anbefaler delvis uføretrygd. Det lokale trygdekontor finner dette som en riktig løsning. Fylkestrygdekontoret mener likevel at regelverket ikke gir anledning til den tiltenkte kombinasjonen arbeid/trygd på grunn av at gårdsdriften vil fortsette som før, men nå med innleid/ansatt gårdsarbeider i tillegg til brukerens egen arbeidsinnsats.

Hva er sosialministerens vurdering av dette ?


Les hele debatten