Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til sosialministeren

Datert: 01.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Vil statsråden fremskynde arbeidet med å sikre pasienter et lovhjemlet og objektivt erstatningsvern mot skader og feilbehandling på sykehus?"


Les hele debatten