Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til finansministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av finansminister Arne Skauge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Ordninga med arbeidsgjevaravgift er bygt opp med soner med differen- siert avgift. Det er arbeidstakars heimstadsadresse som avgjer kva for avgift arbeidsgjevar skal betale.

Vil finansministeren vurdere ei omlegging av systemet slik at arbeids- plassens/bedriftens lokalisering blir det avgjerande for avgiftas storleik?"


Les hele debatten