Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 27.02.1997
Besvart: 12.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): Nye forskrifter for lekeplasser medfører at flere kommuner har planer om å legge ned lekeplasser fordi de blir for dyre å drive. Dette vil også få konsekvenser for utelekeplasser i barnehager og skoler.

Hva vil barne- og familieministeren gjøre for at ikke barns fysiske utelekemiljø blir dårligere?


Les hele debatten